วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2552
my book jacket. a few time work on it. never know who is Linda Magaren haha+

ไม่มีความคิดเห็น: