วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Lonesome Gallery


CD Packaging design together with booklet.
Tools: Photoshop, Illustration
ไม่มีความคิดเห็น: