วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Rhythmic

Type design in word 'Rhythmic' to represent Avril Lavigne
Tools: Scanner, Illustrator, Photoshop

ไม่มีความคิดเห็น: