วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Saklai Magazine ads

Magazine advertising for Saklai Tattoo Studio
Concept: Show your forever jewelly

ไม่มีความคิดเห็น: